Ποιοί Είμαστε


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Επιστημονική υπεύθυνη της  τεχνογνωσίας  Special  English,  είναι η Ειρήνη Θ. Ευαγγέλου, Ψυχολόγος –  Ειδική παιδαγωγός  ( αριθμός άδειας: 27137 / 1995 ),  με άδεια διδασκαλίας στην αγγλική γλώσσα.  
Με πολυετή  επαγγελματική εμπειρία στην ειδική εκπαίδευση, ενώ υπήρξε υπεύθυνη ψυχολόγος σε γνωστό αγγλόφωνο  κολέγιο.
Έχει διατελέσει εισηγήτρια  / επόπτρια σε εκπαιδεύσεις και ομιλήτρια με θέμα τις ειδικές μαθησιακές ανάγκες ατόμων. Υπήρξε μέλος της International Association of Group Psychotherapy.  (I.A.G.P).

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Υπεύθυνος ανάπτυξης του Special  English είναι ο  Ιωάννης Γκάτζιας, πτυχιούχος του τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Νομικής Σχολής Αθηνών. Με πολυετή παρουσία στην ανάπτυξη επιχειρήσεων, ενώ έχει διατελέσει εισηγητής σε σεμινάρια εκπαίδευσης marketing & franchise.  


ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

Οι  συνεργάτες  μας είναι επιλεγμένοι  ψυχολόγοι με άριστη γνώση των αγγλικών ή καθηγητές αγγλικών – ειδικοί παιδαγωγοί. Εκπαιδεύονται,  εποπτεύονται και αξιολογούνται διαρκώς στην μέθοδο – φιλοσοφία του Special  English. Στόχος είναι η συνεχής επιστημονική ανανέωση των υπηρεσιών μας.