Μαθαίνω πιο εύκολα τα αγγλικά μου όταν παίζω!!


Το παιχνίδι στην ειδική μάθηση των αγγλικών αποτελεί αναγκαία συνθήκη. Οι δραστηριότητες με τη μορφή παιχνιδιού μπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο:

της φωνολογικής επίγνωσης
της αναγνωστικής δεξιότητας
της κατανόησης
της εκμάθησης λεξιλογίου
της ορθογραφίας
της γραμματικής
της προφορικής έκφρασης
της γραπτής έκφρασης

Ακόμη, τα απαραίτητα, σε ένα πρόγραμμα ειδικής μάθησης των αγγλικών, παιχνίδια συμβάλλουν στη εξάσκηση των γνωστικών λειτουργιών αλλά και των  συναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών.

Μέσω μιας δραστηριότητας που είναι «σαν παιχνίδι»  οι ρόλοι ψυχοπαιδαγωγού - μαθητή μπορούν να εναλλάσσονται, κατόπιν συμφωνίας. Μέσα από την αλληλεπίδραση των δύο το παιδί έχει τη δυνατότητα να ενδυναμώσει την αυτοπεποίθησή του, καθώς αισθάνεται ότι ο παιδαγωγός «μπαίνει στη θέση του»(ταυτίζεται μαζί του ). Επίσης, αναπτύσσει πρωτοβουλία, προτείνοντας το ίδιο εναλλακτικές μορφές του αρχικού παιχνιδιού και συζητώντας τους κανόνες.

Επιπρόσθετα, τα παιχνίδια συμβάλλουν στην αύξηση συγκέντρωσης της προσοχής και συγχρόνως κατευνάζουν το άγχος για τη νέα γνώση. Αλλά και για τον ίδιο τον ψυχοπαιδαγωγό η ώρα του παιχνιδιού μπορεί να του προσφέρει πολύτιμη πληροφόρηση για τον προσωπικό τρόπο που μαθαίνει το κάθε παιδί ξεχωριστά. Κυρίως, τα παιχνίδια καλλιεργούν τη συναισθηματική νοημοσύνη, το πιο απαραίτητο εφόδιο στη ζωή μικρών και μεγάλων.

Ειρήνη  Θ.  Ευαγγέλου Ψυχολόγος / Επιστημονική υπεύθυνη :  www.specialenglish.gr