Η δυσλεξία και τα αγγλικά αγαπούν την ανάγνωση

Οι δυσκολίες στην αναγνωστική δεξιότητα των παιδιών με δυσλεξία συνήθως συνοδεύονται και από δυσχέρεια στην κατανόηση ενός γραπτού κειμένου. Η δυσχέρεια αυτή τους προκαλεί έντονο άγχος και – συχνά – άρνηση.


Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα παιδιά με δυσλεξία και λοιπές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι σημαντικό να διαμορφώσουμε κατάλληλες συνθήκες, ώστε η ανάγνωση να γίνει μια δημιουργική και ενδιαφέρουσα διαδικασία. Έτσι λοιπόν…….
1)Επιλέγουμε κείμενα με βάση τα προσωπικά ενδιαφέροντα κάθε παιδιού.
2)Προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε τη φαντασία των παιδιών, δίνοντας τους την ευκαιρία να επιλέξουν, να υποθέσουν ή να αλλάξουν την εξέλιξη ή το τέλος της ιστορίας.
3)Δραματοποιούμε την ιστορία αφήνοντας ελεύθερα τα παιδιά να υποδυθούν το/τα πρόσωπα της επιλογής τους.
4)Καλούμε τα παιδιά να ζωγραφίσουν ό,τι  τους άρεσε από την ιστορία.
5)Δημιουργούμε μια << γωνιά ανάγνωσης>>. Με αυτό τον τρόπο οριοθετούμε τον χώρο στον οποίο γίνεται η ανάγνωση, δημιουργώντας θετικό συναίσθημα προς αυτή.
6)Διαβάζουμε εναλλάξ τις παραγράφους, δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να χαλαρώσουν αλλά και να παραμείνουν συγκεντρωμένα προσπαθώντας να κατανοήσουν όσα ακούν.
7)Διαβάζουμε χρωματίζοντας κατάλληλα τη φωνή μας, ώστε να αποδώσουμε τα συναισθήματα των ηρώων.
8)Παροτρύνουμε τα παιδιά να σημειώσουν στο κείμενο που διάβασαν τα σημεία που δεν κατάλαβαν καλά. Στη συνέχεια τα βοηθούμε με κατάλληλες ερωτήσεις να φτάσουν τα ίδια στο καλύτερο δυνατό επίπεδο κατανόησης .
Οι μαθησιακοί τομείς της ανάγνωσης – κατανόησης μας προσφέρουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουμε με τα παιδιά και να δημιουργήσουμε συνθήκες βιωματικής μάθησης.
Ειρήνη  Θ.  Ευαγγέλου Ψυχολόγος / Επιστημονική υπεύθυνη :  www.specialenglish.gr