0ργάνωση μελέτης των Αγγλικών

Η οργάνωση της  μελέτης είναι μια απαραίτητη ρουτίνα μέσω της οποίας το παιδί :


1)Αισθάνεται ασφαλές ενόψει του είδους και της ποσότητας της σχολικής ύλης.
2)Οργανώνει αποτελεσματικά και λειτουργικά το ημερήσιο πρόγραμμά του.
3)Μπορεί σταδιακά να αναπτύξει την αυτονομία του σε σχέση με τη μελέτη(π.χ. μπορεί να εκπαιδευτεί ώστε να σημειώνει σε ένα κείμενο ανάγνωσης τα σημεία που δεν έχει καταλάβει – κατά προτίμηση με ένα συγκεκριμένο χρώμα ).
Είναι λοιπόν σημαντικό:
α)Να διαμορφώνεται καθημερινά σε εμφανές σημείο στο γραφείο του παιδιού οπτικοποιημένο το πρόγραμμα μελέτης του, με τη σειρά που θα διαβαστούν τα μαθήματα.
β)Δίπλα σε κάθε μάθημα να αναγράφεται ακριβώς ποια/ποιες σελίδες πρέπει να μελετηθούν και ποιες ασκήσεις πρέπει να γίνουν.
γ)Εάν υπάρχουν φωτοτυπίες με ασκήσεις θα πρέπει δίπλα στο αντίστοιχο μάθημα να υπάρχει και η αντίστοιχη ένδειξη <<φυλλάδιο>>. Πάνω στη φωτοτυπία – εάν δεν είναι εφικτό να δοθεί με εξατομικευμένη μορφή – θα πρέπει να σημειώνονται ευδιάκριτα οι ασκήσεις που χρειάζεται να γίνουν σύμφωνα με το μαθησιακό ρυθμό του παιδιού.
δ)Η μελέτη θα πρέπει να περιλαμβάνει προκαθορισμένα-σύμφωνα με το επίπεδο συγκέντρωσης- διαλείμματα, στα οποία θα γίνονται  δομημένες δραστηριότητες.
ε)Κάθε δραστηριότητα μελέτης θα πρέπει να χωρίζεται σε μικρότερα τμήματα.
στ)Για κάθε δραστηριότητα που ολοκληρώνεται το παιδί να σημειώνει δίπλα ένα ˅.
Στο τέλος της σχολικής μελέτης το παιδί θα πρέπει να επιβραβεύεται σύμφωνα με το καθημερινό σύστημα επιβράβευσης ( π.χ. υπολογιστής ) για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Τέλος, πιθανές στερεότυπες συμπεριφορές που συνδέονται με το καθημερινό διάβασμα (π.χ. χαμηλή ανοχή στα ορθογραφικά λάθη ή δυσκολία του παιδιού να ζητήσει βοήθεια όταν δεν καταλαβαίνει τί διαβάζει) μπορούν να εξομαλυνθούν μέσω κοινωνικών ιστοριών και σύντομων οπτικών κανόνων που θα ενισχύσουν την αναμενόμενη, σωστή συμπεριφορά.
Ειρήνη  Θ.  Ευαγγέλου Ψυχολόγος / Επιστημονική υπεύθυνη :  www.specialenglish.gr