Tο πρώτο εξειδικευμένο κέντρο e –learning ειδικών μαθημάτων αγγλικών

«Ακούστε για εμάς»

Αθήνα 9.84

Κάντε κλικ στην εκπομπή ''Ντάμες Σπαθί'' Ε.Κουμάντου-Ε.Ορφανίδου 11/11/2014

ifeelkid

Επίσημοι συνεργάτες της κάρτας υγείας :
 www.ygeiaonline.gr

Πρόσκληση στο specialenglish από σχολική σύμβουλο αγγλικής για επιμόρφωση καθηγητών 

banner seminario

ΠΡΟΣΦΟΡA!

  •     40%  αν ξεκινήσετε μαζί με κάποιο φίλο σας  κοινό ιδιαίτερο πρόγραμμα δύο ατόμων με εξατομικευμένη προσέγγιση ( αν είναι εφικτό με βάση την ηλικία και το επίπεδο  δυσκολίας )
  •     25%  με προπληρωμή ενός έτους και άμεση έναρξη των εξατομικευμένων ιδιαίτερων προγραμμάτων
  •   25% σε ανέργους / πολύτεκνους με χαμηλό εισόδημα 

Newsletter

Γιατί e-learning στη δυσλεξία ;

Η εξ αποστάσεως  ηλεκτρονική μάθηση είναι η διαδικασία που επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας, κατά την οποία κάποιος μαθαίνει - εκπαιδεύεται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, γνωστό  παγκοσμίως με τον  διεθνή όρο e-learning.

Σίγουρα μαζί με την τεχνολογία εξελίσσεται και η ηλεκτρονική μάθηση, καθιστώντας τις δυνατότητες απεριόριστες. Στην Γερμανία, μελέτη που έγινε για να ερευνήσει την αποτελεσματικότητα της χρήσης των τεχνολογιών στην εκπαίδευση απέδειξε ότι:
•    με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ανεξάρτητα από τη μέθοδο που επιλέγεται τα αποτελέσματα είναι τα ίδια,
•    όμως σε βάθος χρόνου αυτοί που εκπαιδεύονται με e-learning εξαιτίας της ποικιλίας των μεθόδων που καλύπτουν τις ανάγκες διαφορετικών τύπων μαθητών, έχουν συγκρατήσει μεγαλύτερο ποσοστό γνώσεων, από ότι στην παραδοσιακή εκπαίδευση σε αίθουσα. Επίσης, βελτιώνονται αισθητά οι ικανότητες του μαθητή στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και internet.
 Είναι λοιπόν δεδομένο  ότι το e-learning είναι μια αποτελεσματική μορφή εκπαίδευσης, ας δούμε όμως αναλυτικά γιατί εξειδικευμένα στην ειδική εκπαίδευση ελληνικών ή αγγλικών σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, διάσπαση προσοχής – υπερκινητικότητα,  είναι απόλυτα αναγκαίο.
Εξατομικευμένος ρυθμός μάθησης.
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δίνει στους χρήστες την δυνατότητα να μάθουν το μαθησιακό τους αντικείμενο με τον δικό τους ρυθμό.  Ο μαθητής / τρια μπορεί να επιταχύνει ή να επιβραδύνει στη μάθηση  όταν χρειάζεται.
Οφέλη από το Διαδικτυακό περιβάλλον.
Το e-Learning φέρνει τον χρήστη σε επαφή με ένα ευέλικτο  διαδικτυακό  περιβάλλον, όπου τα αντικείμενα στο περιβάλλον μάθησης εύκολα και άμεσα προσαρμόζονται. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται, δίνουν την ευκαιρία να έχεις πρόσβαση σε εκπαιδευτικές πηγές. Ο θεραπευτής μπορεί  να αναζητήσει πληροφορίες στο διαδίκτυο μέσα από την προσθήκη διάφορων συνδέσμων (links), ενώ το εκπαιδευτικό υλικό οποιαδήποτε στιγμή ανανεώνεται χωρίς καθυστέρηση, εξατομικευμένα, σύμφωνα με τις ανάγκες, τις ιδιαίτερες κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρα  του μαθητή. Επίσης, μπορείς να εστιάσεις σε θέματα που του αρέσουν και ευχαριστιέται. Η εκπαίδευση στο e - Learning πραγματοποιείται με επίκεντρο τον μαθητή. Έτσι, αυτός που συμμετέχει είναι περισσότερο συγκεντρωμένος και ενεργός στη διδακτική διαδικασία, ενώ μαθαίνει πολλά περισσότερα, από ένα μαθητή που απλά κάθεται σε μια τάξη, είναι αφηρημένος δίχως πραγματικά να προσέχει.
Ευκολία  στην ειδική εκπαίδευση.
Οι μαθητές μπορούν να συνδυάσουν την μάθηση εύκολα με τις καθημερινές τους δραστηριότητες, με καλύτερη οργάνωση του προσωπικού χρόνου τους. Δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουν την οικογενειακή εστία για να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα e-learning. Έτσι πετυχαίνουμε αμεσότερη και καλύτερη απόδοση στον οικείο χώρο του μαθητή,  διευκολύνοντάς τον  από θέμα  χρόνου – μετακίνησης - κόπωσης. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης των web μαθημάτων από τους γονείς των παιδιών. Μεταξύ παιδαγωγού & μαθητή
χρειάζεται μόνο υπολογιστής και Internet , ο μαθητής μελετά το εκπαιδευτικό υλικό συνδεδεμένος στο δίκτυο ή κάνει όποτε επιθυμεί on line εξάσκηση των ασκήσεων μέσω της web πλατφόρμας, όπου απαιτείται να έχουν οι εκπαιδευτικές ιστοσελίδες  e-learning.
Με το  το e - Learning ενεργοποιείται σε σημαντικό βαθμό η συνεργασία μεταξύ των μαθητών, αλλά και η επαφή δασκάλου-μαθητή.  Άλλωστε μη ξεχνάμε ότι το  e – Learning εφαρμόζεται από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο….
επιμέλεια επιστημονική ομάδα :  www.specialenglish.gr

© www.specialenglish.gr